29-06-2020 16-07-32

Liên hệ hỗ trợ:

Mua hàng hoặc tư vấn

ĐT hoặc Zalo: 0946 678 465

26-09-2020 12-12-39

Sản Phẩm Tiêu Biểu

Sản phẩm bán chạy

Bệnh Hanovil

Bệnh Hanovil

120.000 đ
DP 98 1 LÍT

DP 98 1 LÍT

220.000 đ
EX ROOTS RA RỄ

EX ROOTS RA RỄ

95.000 đ
FNANO AGRO Ca+

FNANO AGRO Ca+

15.000 đ
Mancozeb vàng

Mancozeb vàng

120.000 đ
Poly feed 16 8 34

Poly feed 16 8 34

12.000 đ
Siêu nặng ký

Siêu nặng ký

10.000 đ
GIẢI BÓ BT 68

GIẢI BÓ BT 68

25.000 đ
SÂU GOLDPHOS

SÂU GOLDPHOS

15.000 đ
THUỐC SÂU RAMBO

THUỐC SÂU RAMBO

80.000 đ
ROOT HÀ LAN 500ML

ROOT HÀ LAN 500ML

90.000 đ
Siêu phục hồi

Siêu phục hồi

30.000 đ
COMCAT LÚA VÀNG

COMCAT LÚA VÀNG

10.000 đ
KÉO TAI KỲ LÂN

KÉO TAI KỲ LÂN

10.000 đ
VUỐT TAI NHƯ Ý

VUỐT TAI NHƯ Ý

55.000 đ
Thuốc sâu Rambo

Thuốc sâu Rambo

80.000 đ
YARA MILA 15.9.20

YARA MILA 15.9.20

390.000 đ
Viên sủi amino

Viên sủi amino

10.000 đ
Tai voi không lem

Tai voi không lem

10.000 đ
SENIPHOS 500ML

SENIPHOS 500ML

75.000 đ
Cabo

Cabo

5.000 đ
ĐẦU TRÂU 001

ĐẦU TRÂU 001

3.000 đ
búp lần 2

búp lần 2

80.000 đ
Siêu ra nụ

Siêu ra nụ

15.000 đ
FOSCROP K 500ML

FOSCROP K 500ML

170.000 đ
SÂU SERCURE 10EC

SÂU SERCURE 10EC

16.000 đ
20.20.15 CÒ VÀNG

20.20.15 CÒ VÀNG

680.000 đ
Kali Bỉ

Kali Bỉ

8.000 đ
Amino gold

Amino gold

15.000 đ
SÂU EMABEN 3.6WG

SÂU EMABEN 3.6WG

12.000 đ
PHÂN XANH TOMATO

PHÂN XANH TOMATO

75.000 đ
LS KONONG 50ML

LS KONONG 50ML

20.000 đ
Phân đỏ

Phân đỏ

12.000 đ
Mập búp Senta 1

Mập búp Senta 1

15.000 đ
DAP

DAP

720.000 đ
F97 SAGIKO

F97 SAGIKO

27.000 đ
BPBYMS 750 WP

BPBYMS 750 WP

18.000 đ
BC VUỐT TAI

BC VUỐT TAI

25.000 đ
RẦY CHESS 50WG

RẦY CHESS 50WG

42.000 đ
Mancozeb xanh

Mancozeb xanh

150.000 đ
GA3 VIÊN ĐỎ

GA3 VIÊN ĐỎ

25.000 đ
MANGO 97

MANGO 97

24.000 đ
GA3 CỐM USA

GA3 CỐM USA

33.000 đ
Búp lần 1

Búp lần 1

45.000 đ
CANXI BO GA3 SH

CANXI BO GA3 SH

8.000 đ
YARA MIXA 20.20.15

YARA MIXA 20.20.15

630.000 đ
SENIPHOS 100ML

SENIPHOS 100ML

20.000 đ
Rong biển 20gam

Rong biển 20gam

15.000 đ

Thống kê truy cập

Liên hệ

29-06-2020 16-07-32

Nhóm: Phân Thuốc Thanh Long

Địa chỉ : Quốc lộ 1A, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại liên hệ : 0946 678 465 
Trang website: phanthuocthanhlong.com

Facebook

Bản đồ